История и култураАрхитектураТуристически маршрутиМеста за подслонСдружениетоКонтакти  
 

"Ковачевица - връщане към историята"
Автор на изданието и художествен проект: проф.Михаил Енев

Културни мероприятия 2004

 

Този сайт е съфинансиран от Европейския съюз и България
по програма ФАР за равитие на културния туризъм в България

 

Site in English

 
 
© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”