Телефони за контакти със Сдружението:
Маргарита Матева - Йорданова
председател
(088) 8 959 706
(089) 8 567 406
Минко Зурлев
Член на Управителния съвет и Мениджър на проекта
(088) 8 593 319
Тома Жуглев
Член на Управителния съвет
(07527) 416
e-mail:
project@kovachevica.com

© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”, Всички права запазени