Архитектура Лещен
Долен Рибново
Параклиса Сини вир
Кози камък връх Беслет

Туристически маршрут - "Село Ковачевица - местността Кози камък"

Kози къмък се намира в землището на с.Ковачевица, над горско стопанство "Беслет" и носи името си от скалата "Кози камък". От Кози камък се открива причудлива гледка към Каялийските скали, а в далечината на запад - към стръмните върхове на Пирин планина.

Върху скалата са разположени множество дупки с абсолютно правилна кръгла форма, с еднакви размери и дълбочина. Твърди се , че техния произход е от тракийско време, като за доказателство се сочи намерения тук тракийски шлем тип "фригийски" с подвижни набузници, датиращ от IV в. пр.н.е. Според други виждания на "Кози камък" са " свалени" звездни знаци от видимата част на небето над местността (съзвездията Цефей, Касионен и др.)

Вижте карта на маршрута


© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”, Всички права запазени