Архитектура Лещен
Долен Рибново
Параклиса Сини вир
Кози камък връх Беслет

Културно-исторически маршрут - "Ярката и самобитна архитектура на село Ковачевица"
© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”, Всички права запазени