История и култураАрхитектураТуристически маршрутиМеста за подслонСдружениетоКонтакти  
 
Ковачевица - връщане към историята | Site in English 
Архитектура Лещен
Долен Рибново
Параклиса Сини вир
Кози камък връх Беслет

Културно-исторически маршрут - "Ярката и самобитна архитектура на село Ковачевица"print | back  

 
 
© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”