Архитектура Лещен
Долен Рибново
Параклиса Сини вир
Кози камък връх Беслет

Туристически маршрут - "Село Ковачевица - връх Беслет"

Връх Беслет (1938 м) представлява широка 80 м и дълга около 300 м плоска гърбица с посока югозапад - североизток. Изграден е от южнобългарски гранити. Темето му е обрасло с остра трева и хвойнови туфи, а склоновете му са покрити със стара иглолистна гора. Преданието разказва, че името му идва от някогашните безбрежни иглолистни гори, в които човек попадне ли се загубва "без следа". На 10 мин. път под върха се пресича камионен път, изкачва се малка височина, откъдето започва спускане към началните потци на Каяли дере (Каялийска река), която води началото си от югоизточните склонове на връх Беслет и южните склонове на връх Ючардъч (три смърча) - 1650 м. Каялийската река е десен приток на р.Канина. Щом се стигне до долината й се поема по черен път, който следи течението, минава през местността Хайдушки поляни и се стига до шосето при Горско стопанство "Беслет". "Беслет" е едно от най-старите и големи горски стопанства в Дъбраш. Край него минава шосе за Велинград и с.Сърница, а през местността Сухия чарк - за село Ковачевица.

Вижте карта на маршрута


© 2004, Сдружение “Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица”, Всички права запазени