Kovachevitsa Back to History | ����� �� ��������� ���� 
Architecture Leshten
Dolen Ribnovo
The Chapel Blue Pool
Kozi Kamak Beslet peak

CULTURAL & HISTORICAL TOURIST ROUTS

1. Cultural - historical route:
"The Original and Remarkable Architecture of the Kovatchevitsa village".

2. Cultural - historical route:
Ethnic Groupes and Historical Architectural Heritage in the South-Western Rodopes, the Villages Kovatchevitsa, Leshten, Dolen and Ribnovo".

 • The Village of Leshten;
 • The Village of Dolen;
 • The Village of Ribnovo
 • 3. Tourist trail:

 • Kovatchevitsa village - "St. George" chapel
 • Kovatchevitsa village - the Blue Pool
 • Kovatchevitsa village - the Kozi Kamak (Goat's Stone) countryside
 • Kovatchevitsa village - Beslet peak
 • print | back  

   
   
  © Society �Historical and Architectural Reserve Village Kovachevitza�